De consumentenuitgaven staat nog altijd onder druk, mede door oplopende werkloosheid in de regio. Ook investeringen blijven achter. Op lange termijn moet innovatief ondernemerschap de economie versterken.

Voorzichtig herstel in 2014
Volgend jaar groeit de economie in Noord-Overijssel naar verwachting met 0,9% door het aantrekken van de exporterende industrie. Bovendien zijn de zorg en de voedingsindustrie relatief stabiele factoren. De andere gebieden in IJssel-land, de Veluwe (0,6%), Zuidwest-Overijssel (0,5%) en Zuidwest-Drenthe (0,4%), blijven iets achter, maar groeien wel. Dit jaar ontkomen de regionale economieën echter niet aan een verdere beperkte teruggang. De krimp blijft in Noord-Overijssel beperkt tot 0,6%. De Veluwe (-0,8%), Zuidwest-Overijssel (-1,0%) en Zuidwest-Drenthe (-1,1%) laten een iets grotere krimp zien. Met name in de eerste jaarhelft krimpen de consumentenbestedingen, geven overheden minder uit en blijven bedrijfsinvesteringen achter. Geholpen door het aantrekken van de industriële bedrijvigheid belooft de tweede helft van dit jaar iets beter te worden.

Meer informatie: ING – Industrie bezorgt Noord-Overijssel groei – mei 2013_tcm14-135481