Het einde van de economische krimp komt voor de provincie Utrecht in zicht. ING Economisch Bureau verwacht dat na een verdere terugval van de economie dit jaar (-1,1%) de Utrechtse economie in 2014 met 0,4% groeit. Het aantrekken van de groothandelsactiviteiten, groei in de zorgsector en het naar verwachting uitblijven van verdere krimp in de zakelijke dienstverlening zorgen voor de omslag. De krimp is dan weliswaar ten einde, maar van echt herstel is nog geen sprake. Utrecht kan bovendien meer profiteren van de groeiende wereldeconomie door de dienstenexport uit te breiden. Hiervoor moet gewerkt worden aan versterking van de concurrentiepositie.

Einde aan krimp
In Utrecht kan in 2014 een einde komen aan de periode van economische krimp. De economische groei komt naar verwachting uit op 0,4% (Nederland 0,25%). Die vooruitzichten blijven bijvoorbeeld iets achter bij de groei in Groot-Amsterdam (0,7%), omdat Amsterdam meer profiteert van internationale handel (Schiphol, groothandel) en een hogere bevolkingsgroei kent. In Utrecht leveren het aantrekken van de groothandelsactiviteit, de groei in de zorgsector en het naar verwachting uitblijven van verdere krimp in de zakelijke dienstverlening de belangrijkste bijdrage aan het einde van de krimp. De Nederlandse economie is volgend jaar sterk afhankelijk van het wel-en-wee van de buitenlandse handel. Gelukkig zijn er voortekenen dat de groei van de wereldeconomie volgend jaar verder aantrekt. Dit jaar ontkomen de Nederlandse en Utrechtse economie niet aan een verdere teruggang. Met -1,1% ligt de krimp iets onder die van heel Nederland (-1,3%). Met name in de eerste jaarhelft zijn de consumentenbestedingen gedaald, geven overheden minder uit en blijven bedrijfsinvesteringen achter. Naar het einde van het jaar profiteren exportgerichte sectoren van het verwachte aantrekken van de buitenlandse handel. Utrecht heeft hier, gezien de samenstelling van de regionale economie, minder profijt van. De hoger dan landelijke bevolkingsgroei levert daarentegen wel een extra bijdrage.

Kansen voor dienstenexport
Utrecht heeft een sterke specialisatie in kennisintensieve zakelijke dienstverlening en ICT. Het hoge opleidingsniveau van de Utrechters en de aanwezigheid van een topuniversiteit passen daarbij. Daarnaast zijn de centrale ligging en een goed leefklimaat sterke punten. Om de economie te versterken kan een regio het beste voortbouwen op bestaande expertise en groeien door nieuwe markten aan te boren. Om de concurrentiepositie van Utrecht te verstevigen is wel een brede kijk nodig, die over de regiogrenzen gaat. Groot-Amsterdam is dichtbij en levert naast de aanwezigheid van Schiphol een groter arbeidsaanbod. De voor succes essentiële verbindingen tussen de twee gebieden zijn de laatste jaren sterk verbeterd met de verbreding van de A2 en het spoor tussen Amsterdam en Utrecht. Meer informatie: ING – Einde aan krimp voor Utrecht – september 2013