Werkloosheid hoogst in Flevoland en Groningen en laagst in zuiden van het land

ING Economisch Bureau voorziet voor 2014 een verdere toename van de werkloosheid in alle provincies. De gemiddelde werkloosheid stijgt van 8,3% dit jaar naar 9,0% volgend jaar en de regionale verschillen nemen verder toe. Vooral in de zorg- en publieke sector verdwijnen in 2014 nog vele duizenden banen, waar de geringe banengroei in bijvoorbeeld de industrie niet tegen opweegt.

In Flevoland en Groningen zal de gemiddelde werkloosheid ruim boven de 10% uitkomen. Zeeland blijft de positieve uitschieter, met in 2014 een werkloosheid van circa 6,5%. Ook de Brabantse werkloosheid handhaaft zich op een beduidend lager niveau dan nationaal. De provincie profiteert van een bovengemiddelde economische groei en aantrekkende banengroei in de innovatieve en exportgerichte maakindustrie. In absolute zin is in de Randstad de werkloosheid het hoogst: in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht woont bijna de helft van de werkloze beroepsbevolking.

Hoogste economische groei in 2014 in Flevoland en Noord-Brabant

Flevoland groeit in 2014 naar verwachting met 1,2%, maar dit is vooral het gevolg van de jonge bevolkingssamenstelling, die tot consumptiegroei blijft leiden . Deze bovengemiddelde groei draagt ook weinig bij aan de landelijk verwachte groei (+0,5%). De drie grootste provincies, Zuid-Holland (aandeel in het BBP van 22%), Noord-Holland (18%) en Noord-Brabant (15%) doen dit wel, want ze laten na Flevoland de hoogste groeipercentages zien. Samen met Zeeland profiteren deze drie provincies het meeste van de aantrekkende export. De noordelijke economie kent vanwege de bezuinigingen in de sterk vertegenwoordigde publieke en zorgsector een nulgroei. De groei van de Limburgse en Gelderse economie blijft beperkt door de sterke aanwezigheid van sectoren die in 2014 krimpen. De economische groei in Utrecht en Overijssel is naar verwachting conform het nationale gemiddelde.

Meer informatie: ING – Visie op regio’s in 2014 – december 2013 (pdf-bestand)