Omzetgroei voor gehele bouwsector
Na flink omzetverlies in de jaren 2009 en 2010 groeide de omzet van de bouw in 2011 met 4,5%. Hierdoor werd een periode van bijna 2 jaar waarin de omzet daalde beëindigd. Betere weersomstandigheden in 2011 ten opzichte van 2010 en de verlaagde BTW op arbeidsloon waren de belangrijkste oorzaken die hierop van invloed waren. Niet alle bouwbedrijven lieten echter een omzetgroei zien.

Kleine bouwers profiteerden van laag BTW-tarief
Kleine bouwbedrijven in de woning- en utiliteitsbouw (B&U) lieten in 2011 de hoogste omzetgroei zien van meer dan 8%. Deze kleine aannemers (1 tot 10 werkzame personen) werken over het algemeen vaker in de door de recessie minder geraakte renovatiemarkt en profiteerden hierdoor ook van het tijdelijke lage BTW tarief op arbeid bij verbouwingen. De regeling werd ingevoerd op 1 oktober 2010 en eindigde één jaar later. Dat er een duidelijk effect van deze regeling op de omzetten was blijkt uit de kwartaalcijfers. In het derde kwartaal 2011, het laatste kwartaal dat de regeling van kracht was, groeide de omzet van de kleine B&U bouwers met 14,2% (j.o.j.). Toen de regeling in het vierde kwartaal 2011 was beëindigd daalde de omzet van deze bedrijven met -/-4% (j.o.j).

Flink omzetherstel middenbedrijf
Het middenbedrijf liet in 2011 een flink herstel zien van ruim 7%. Deze bouwbedrijven met 10 tot 100 werkzame personen profiteerden enigszins doordat bouwprojecten vaak in afgeslankte kleinere stukjes naar de markt komen en zij hierdoor ook kunnen inschrijven op deze aanbestedingen. Ook zijn veel van deze middelgrote bouwers zich meer gaan richten op de renovatiemarkt en zijn er door reorganisaties van grote bouwbedrijven, waarbij het personeelsbestand werd ingekrompen, ook simpelweg meer middelgrote bouwbedrijven gekomen. Hierdoor nam hun totale omzet in de statistieken toe. De omzetgroei in 2011 moet daarbij ook in perspectief gezien worden met de enorme krimp die de middelgrote bouwers doormaakten in 2009 en 2010 van in totaal 30%.

Wederom omzetdaling grote bouwbedrijven
Grote bouwbedrijven actief in de woning- en utiliteitsbouw lieten in 2011 wederom een krimp zien. Deze bedrijven zijn vooral actief in de nieuwbouw en afhankelijk van grote projectontwikkelingen welke door de huidige economische malaise relatief vaker geen doorgang vinden.

Krimp bouwproductie in 2012
Door de verslechterde economische ontwikkelingen zal de bouwproductie na de stevige groei in 2011 weer krimpen in 2012. Kleine bouwbedrijven zullen echter blijven profiteren van de minder recessiegevoelige onderhoudsmarkt al zal de groei gematigder zijn dan in 2011 doordat de tijdelijke verlaging van de BTW beëindigd is. De (middel)grote aannemers in de woning- en utiliteitsbouw zullen dit jaar daarentegen wederom met omzetdalingen te maken krijgen. Jan van der Doelen, sectormanager Bouw van ING Nederland: Bouwbedrijven die het relatief goede jaar 2011 gebruikten om te kiezen voor en te werken aan een strategie die past bij de onderneming hebben een voordeel in de weer krimpende markt van 2012. Er is nog steeds sprake van een overcapaciteit. Hierdoor blijft de prijsconcurrentie stevig. Bedrijven met een juiste strategie en uitvoering kunnen hier van gevrijwaard blijven.

Bron: ING Persbericht