Wegtransport blijft achter
Waar de vooruitzichten voor de internationale markt licht verbeteren, is het perspectief voor de binnenlandse markt nog matig. Door dalende vraag van opdrachtgevers uit de detailhandel en de bouw zal het vrachtvolume in het wegtransport ook in 2013 naar verwachting als enige nog licht krimpen (-0,5%). Dat de sector op internationaal gebied marktaandeel verliest speelt hierbij ook een rol. Het perspectief voor de logistieke dienstverlening is daarentegen gunstiger. Met een groei van bijna 1% presteert deze deelmarkt ook dit jaar relatief goed.   

Innovatie kan negatieve rendementsontwikkeling doorbreken
Hoewel het vrachtvolume per saldo op peil blijft, geldt dit niet voor de financiële positie van veel bedrijven. Felle concurrentie en lage vrachtprijzen blijven een pijnpunt. De afgelopen jaren is de productiviteit en winstgevendheid van de transportsector achtergebleven bij het gemiddelde in Nederland. Voor een succesvolle toekomst in transport en logistiek is innovatie nodig. Innovatie creëert waarde en dit zorgt voor rendement. In de (internationale) omgeving waarin de logistieke bedrijven opereren is dit van groot belang. Machiel Bode, sectormanager transport en logistiek: In een kostengestuurde branche als transport en logistiek is efficiëntie cruciaal. Toch is het voor verbetering van de winstgevendheid belangrijk dat er ook aan vernieuwing van de dienstverlening wordt gewerkt. Multimodaal vervoer, het overnemen van E-fulfillment en logistieke diensten met dynamische planning zijn hier voorbeelden van.

Meer informatie: ING – Prijsdruk vraagt om logistieke innovatie – Met vernieuwing is juist nu veel te winnen – februari 2012 (pdf-bestand)