Groeivertraging wereldeconomie raakt industrie

De groeivertraging in de wereldeconomie raakt in de industrie vooral de chemie en sectoren in de kapitaalgoederensfeer zoals de machinebouw en de metaalsector. De voedingsindustrie realiseert nog een lichte groei. De terugval van de industriële productie blijft verder beperkt doordat de Duitse industrie relatief goed blijft draaien en Nederlandse toeleveranciers hiervan kunnen profiteren.

Lage groei in groothandel

De groothandel, agrarische sector en de transportsector lijden eveneens onder de afnemende groei van de wereldhandel. Het conjunctuurgevoelige vervoer door de lucht en over het water heeft het meest last van de terugslag. De agrarische sector groeit in 2012 iets onder het langjarig gemiddelde. De groothandel laat nog een beperkte volumegroei zien van 0,5% maar gezien de gemiddelde hoge groei van bijna 5% over de afgelopen 20 jaar kan ook dit als laag gezien worden.

Krimp in detailhandel en horeca

De detailhandel en de horeca ondervinden de gevolgen van de dalende koopkracht. Supermarkten weten nog wel omzetgroei te bewerkstelligen maar die is vooral prijsgedreven. Cafetaria’s doen het doordat zij in het lage prijssegment opereren beter dan andere horecagelegenheden. Zowel in de detailhandel als in de horeca hebben steeds meer ondernemers moeite het hoofd boven water te houden en neemt het aantal faillissementen toe.

Bouw: grootste daler in 2012 na hoogste groei in 2011

Voornamelijk door weerseffecten liet de bouwsector in 2011 de hoogste groei zien van alle commerciële sectoren. Door de vastgelopen woningmarkt worden er in 2012 echter weer minder nieuwbouwwoningen verkocht en gebouwd. De enige deelsector in de bouw die aan de recessie ontkomt, is de renovatiemarkt. Ook in de zakelijke dienstverlening is een einde gekomen aan het prille herstel. 2011 is door een goede eerste jaarhelft nog met een groei afgesloten. Flinke bezuinigingen bij de overheid en de teruglopende bedrijfsinvesteringen zetten ook hier een rem op het aantal opdrachten en de tarieven.

Publieke sector biedt beperkt tegenwicht

De niet-commerciële sectoren kunnen ondanks de aanhoudende groei in 2012 de recessie niet voorkomen. Tijdens de vorige crisis in 2009 lieten zowel de overheid (5,1%) als de zorg (5,2%) hoge groeicijfers zien waardoor een nog grotere krimp van de Nederlandse economie werd voorkomen. Door een beoogde compactere overheid krimpt hier naar verwachting het volume in 2012. De zorgsector groeit in 2012 op een beperkter niveau door beleidsaanpassingen zoals meer verantwoordelijkheid voor zorg door naasten van de patiënt (mantelzorgers) en toenemende efficiency in ziekenhuizen door herverdeling van taken.

Bron: ING