Meeste starters in adviesbureaus

In 2011 zijn er bijna 11.000 adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering bijgekomen in Nederland. Het aantal starters in deze branche is in vergelijking met 2010 met iets meer dan 13% toegenomen. Omdat er over het algemeen weinig investeringen nodig zijn, is het voor starters relatief gemakkelijk een bedrijf op te zetten in deze branche. Bovendien zal bij uitstek in deze bedrijfstak een eerder opgebouwd netwerk en ervaring het oprichten van een bedrijf vergemakkelijken.

Bezuinigingen vormen risico

Mensen die hun geluk beproeven in de branche zouden zich wel moeten realiseren dat de adviesbranche zeer gevoelig is voor conjuncturele schommelingen. Het is dienstverlening waarop gemakkelijk  bezuinigd wordt aangezien het op korte termijn de bedrijfsvoering niet in gevaar brengt. De omzet kan in tijden van bezuiniging – zoals de afgelopen jaren – dan ook flink onder druk komen te staan. Dit vormt een belangrijk risico voor nieuwe adviesbureaus. Starters kunnen bij bezuinigingen immers veel minder goed terugvallen op bestaande klanten en contracten.

E-commerce blijft booming

Net als in voorgaande jaren nam het opzetten van ecommerce bedrijven aan populariteit toe. In 2011 werden er ruim 7500 bedrijven in de detailhandel (zonder winkel of markt) opgericht, een groei van meer dan 3% in vergelijking met 2010 (zie figuur 2). Hoewel tot deze bedrijfstak ook telefonische verkoop en straatverkoop worden gerekend, is vooral de opkomst van online partijen verantwoordelijk voor het hoge aantal starters binnen deze branche.

Online kopers creëren groeimarkt

De e-commerce ondernemers spelen in op de snelle groei van online kopers. Terwijl in 2002 nog slechts 40% van de mensen tussen de 12 en 75 jaar – in meer of minder mate – online kocht is dit inmiddels opgelopen tot ruim 80% (figuur 3). Onder meer kleding, electronica, boeken en muziek zijn populair onder online shoppers.2 In andere categorieën zoals levensmiddelen, woninginrichting en huis en tuinartikelen is het online aandeel nog relatief laag. Hier liggen mogelijk nog kansen voor starters. In 2011 nam het aantal startende bedrijven in de bouwsector sterk toe. Deze groei werd vooral gedreven door het toenemende aantal starters in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) en in de afwerking van gebouwen. Meer dan 70% van alle 13.000 bouwstarters zette in 2011 een bedrijf op in één van deze twee branches. Dit grote aantal starters wordt verklaard doordat binnen de bedrijfstakken de kapitaalintensiteit relatief laag is. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de wegenbouw en de aanleg van kabels en buizen, branches waarin jaarlijks slechts enkele honderden bedrijven worden opgericht. Omdat veel bedrijven werken met een flexibele schil zijn de branches bovendien relatief toegankelijk voor zzp’ers.

Internet biedt kansen voor bouwstarters

Beginnende ondernemers die minder afhankelijk willen zijn van het onstuimige karakter van de bouwsector – hoge pieken diepe dalen – doen er goed aan zich te richten op de restauratie en onderhoudsmarkt. In tegenstelling tot de nieuwbouwmarkt is deze bedrijfstak veel minder gevoelig voor conjuncturele ontwikkelingen en is als gevolg minder bewegelijk. Ook voor starters in de bouw verdient het internet speciale aandacht. Particulieren plaatsen steeds vaker hun klusopdrachten online. Zo is op werkspot.nl het aantal bouwgerelateerde opdrachten toegenomen van circa 30.000 in 2008 tot bijna 170.000 in 2011 en is de online bouwmarkt in sneltreinvaart gegroeid tot circa €600 miljoen. Bron: ING Starters, februari 2012