Het wetsvoorstel Participatiewet is op 20 februari 2014 door de Tweede Kamer aangenomen. Indien ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, zal de Participatiewet op 1 januari 2015 in werking treden. Gemeenten worden dan  verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben.

Het wetsvoorstel ‘Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten’ (Wet maatregelen WWB) is op 11 februari 2014 door de Tweede Kamer aangenomen. Indien ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, dan zal de Wet werk en bijstand (WWB) per 1 januari 2015 op een aantal onderdelen worden aangepast.

Meer informatie: