In hun kielzog krijgen ook toeleverende branches zoals de metaal, rubber- en kunststof en chemische industrie een productiekrimp te verwerken. De voedingsmiddelenindustrie kent dit jaar nog wel een kleine groei. Winstgroei blijft in deze branche een uitdaging door de aanhoudende prijsfocus in de Europese foodretail, versterkt door de koopkrachtdaling bij veel consumenten. 

2012: export valt terug, Duitsland biedt tegenwicht
De aanhoudende crisis in Europa en de effecten die dit heeft op de mondiale economie hebben ertoe geleid dat de export hapert. En dit is toch de groeimotor voor de Nederlandse industrie. Vooral de marktomstandigheden in West-Europa (inclusief eurozone) zijn lastig, terwijl juist naar die regio ruim 70% van de industriële export gaat. Het is echter niet alleen kommer en kwel. Sectormanager Industrie Rindert Ekhart: Het goede nieuws komt uit Duitsland. Dit is de grootste exportpartner voor de Nederlandse industrie en blijft relatief goed draaien. Dat komt mede doordat de Duitse industrie beter is aangesloten op de snelgroeiende economieën in de wereld.

Bron: ING Kwartaalbericht Industrie