Net als in het tweede en derde kwartaal van 2017 kwam de buitenlandse omzetgroei hoger uit dan de binnenlandse. De industriële omzet die Nederlandse producenten in het buitenland behaalden lag 9,0 procent hoger, terwijl de omzet binnen Nederland met 2,6 procent toenam. De afzetprijzen in de industrie stegen in het vierde kwartaal met 3,8 procent. Over heel 2017 nam de omzet met 7,5 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de eerste keer sinds 2011 dat de jaaromzet toegenomen is. De prijzen stegen in 2017 met 5,9 procent ten opzichte van 2016.

In nagenoeg alle industriële branches nam de omzet in het vierde kwartaal van 2017 toe. De omzet groeide met 14,0 procent het hardst in de transportmiddelenindustrie. De autoproducenten zorgden voor de grootste groei (27,7 procent). Producenten van transportmiddelen zoals schepen, treinen, vliegtuigen en (brom)fietsen, boekten in het binnenland 21,3 procent minder omzet dan een jaar eerder.

Ook in de textiel-, kleding- en leerindustrie nam de omzet fors toe, met 12,8 procent. De meubelindustrie was, net als in het derde kwartaal van 2017, de enige daler (-2,3 procent). In deze branche was voor Nederlandse producenten de omzetdaling het grootst in het buitenland.

Bron: CBS