Dalende volumes in horeca en detailhandel
Dit en volgend jaar daalt het volume in de horeca. Door de afnemende koopkracht geeft de consument minder uit. Ondanks de teruglopende omzetten geeft een toenemend aantal horecaondernemers door duurdere inkoopkosten, accijnsverhogingen en de btw-verhoging aan de prijzen te (moeten) gaan verhogen. Opvallend is dat ook het aantal bedrijven dat juist de prijzen wil verlagen is toegenomen. Door lagere prijzen proberen zij nieuwe klandizie te trekken, met verder dalende marges als gevolg. Positief voor de horeca is wel dat het aantal buitenlandse gasten in 2012 met bijna 4% stijgt. In de detailhandel weten alleen de supermarkten nog omzetstijging te realiseren, welke echter dit jaar voor een groot deel door prijsstijgingen wordt gerealiseerd. Bij non-foodwinkels daalde het volume met bijna 5% in de eerste acht maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral meubelzaken en dergelijke hebben het door de vastgelopen woningmarkt zwaar. Ook voor 2013 verwacht ING nog een krimp in de detailhandel.

In 2013 weer lichte groei in exporterende sectoren
De transportsector, industrie en de groothandel moeten het momenteel van de internationale handel hebben. De aanhoudende problemen in de Eurozone en de Chinese groeivertraging zorgen er echter voor dat ook hier de groei momenteel  beperkt is. Het transport over de weg heeft last van de afnemende consumentenbestedingen en de malaise in de bouw. Zeehavens houden dit jaar een lichte groei vast. Voor transport, groothandel en de industrie verwachten we voor volgend jaar wel weer een lichte groei. In de landbouw groeien de volumes zowel dit als volgend jaar, tegenvallende oogsten in het buitenland laten daarbij de prijzen stijgen van onder andere groenten en fruit. In de veehouderij drukken hogere voerkosten de rendementen.

De bouw blijft het zorgenkindje
In de bouw blijft het tegen zitten. De bouwproductie krimpt in 2012 met meer dan -7% waardoor de productie bijna 20% lager ligt dan op de top in 2008. De bodem lijkt echter wel in zicht. Zo daalde het bouwvolume in augustus met nog slechts -0,1% (m.o.m.). De gematigde economische  verwachtingen voor 2013 zorgen ervoor dat de bouwsector ook volgend jaar nog niet op herstel kan rekenen. Ook zakelijke dienstverleners hebben, wel in veel minder mate, last van de economische krimp dit jaar. Zo kampen uitzenders met een afnemende vraag naar personeel. In 2013 wordt in de zakelijke dienstverlening wel een lichte groei verwacht vooral gedragen door de IT-sector.

Meer informatie: ING – In de meeste sectoren blijft het kwakkelen – nov 2012 (pdf-bestand)