Inkomens Zelfstandigen 2013

De verschenen rapportage Inkomens Zelfstandigen 2013 gaat in op de ontwikkeling van het besteedbare inkomen van zelfstandigen. Dit inkomen wordt vooral bepaald door het bedrijfsresultaat van de onderneming. Voor een aantal zelfstandigen zijn ook looninkomsten bepalend voor het besteedbare inkomen (hybride ondernemers). Een belangrijke externe factor die van belang is voor het besteedbare inkomen, is (fiscaal) overheidsbeleid. De recente inkomensontwikkeling van zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) komt aan de orde.

Bron: Nieuwsbrief MKB en Ondernemerschap