In totaal gingen tussen 2007 en 2017 bijna 50 duizend bedrijven op de fles, waarvan er dus bijna 28 duizend mensen in dienst hadden. Sommige bedrijven bestonden uit meerdere bedrijfsonderdelen die allemaal failliet gingen, waardoor het aantal uitgesproken faillissementen met bijna 67 duizend hoger ligt. De dieptepunten lagen in de crisisjaren 2009 en 2013. In beide jaren raakten ongeveer 60 duizend personen hun baan kwijt als gevolg van een faillissement. In 2016 waren dat er ruim 40 duizend.

Bijna 82 duizend werknemers betrokken bij faillissementen in de handel
Vooral in de handel kregen veel werknemers met faillissementen te maken (bijna 82 duizend). Ook in de industrie (57 duizend), bouw (50 duizend) en de zorg (49 duizend) ondervonden veel werknemers gevolgen van een faillissement. In de zorg vielen, in tegenstelling tot de handel, de industrie en de bouw, relatief weinig bedrijven om, maar met gemiddeld méér getroffen werknemers, veelal deeltijdwerkers. Bij een gemiddeld faillissement in de zorg waren vijftig werknemers betrokken, in de thuiszorg gemiddeld zelfs 200.

Bron: CBS