Richt beleid op de ‘bijna-goed’ ondernemer
De circa 200.000 ‘bijna-goed’ ondernemers, zoals IMK deze groep heeft benoemd, hebben de juiste motivatie en zijn in potentie levensvatbare bedrijven. Toch is de zelfstandigheid van deze ondernemers kwetsbaar door onvoldoende kennis of begeleiding en dat was mede oorzaak voor het omvallen van 67.000 ondernemingen in het afgelopen jaar. Onnodig en maatschappelijk ongewenst.

Handhaaf de ondernemersregeling Bbz in de huidige vorm
De grote gemeenten vinden handhaving van dit sociaal vangnet voor gevestigde ondernemingen essentieel. Het is een waardevol en effectief instrument gebleken voor duurzaam behoud van zelfstandigheid en daarmee ook voor de economische en sociale cohesie in wijken, steden en regio’s.

115-red-een-bedrijf
IMK pleit voor een laagdrempelige eerste-hulp-faciliteit voor ondernemers. In de praktijk blijkt dat ondernemers met problemen vaak te laat aankloppen en dat tijdverlies vaak fataal is. Daarbij speelt mee dat er nu geen logisch loket is voor ondernemers-in-nood.

Deze maatregelen zullen bijdragen aan het ontwikkelen van een sociale trampoline in plaats van een sociaal vangnet voor honderdduizenden ondernemers en geven ondernemers de ruimte om duurzame zelfstandigheid en werkgelegenheid te creëren.

Bijlage: Brief informateurs 10-10-2012 (pdf-bestand)