IMK introduceerde in januari 2011 de zogenaamde IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in nood verkeert. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland.

“Wij zien dit afgelopen kwartaal grote verschillen tussen verschillende sectoren”, zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK, “de detailhandel en zelfstandige adviseurs lijken door het dieptepunt heen te zijn, terwijl bijvoorbeeld ondernemers in de thuiszorg en kinderopvang het juist wat moeilijker lijken te hebben.”

De IMK-Index is voor januari 2008 op 100 gesteld en toonde in maart 2010 een maximale stand van 234. In de zomer van 2011 daalde de IMK-Index naar 110 om vervolgens vanaf 2012 weer te stijgen naar een niveau rond 140.

Fig.

Fig. 1  De IMK-Index voor de periode juni 2010 tot en met maart 2014 (driemaands gemiddelde)

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van ruim de helft van de betrokken ondernemingen.