IMK introduceerde in januari 2011 de zogenaamde IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in nood verkeert. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland.

“Wij rekenden in 2013 op een verbetering voor kleine ondernemers, maar het aantal bijstandsaanvragen groeide zelfs met vijf procent”, zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK, “en dat komt vooral door verslechtering van de situatie in de zakelijke dienstverlening.”

De IMK-Index is voor januari 2008 op 100 gesteld en toonde in maart 2010 een maximale stand van 234. In de zomer van 2011 daalde de IMK-Index naar 110 om vervolgens vanaf 2012 weer te stijgen naar een niveau van bijna 150.

IMK

Fig. 1  De IMK-Index voor de periode juni 2010 tot en met december 2013 (driemaands gemiddelde)

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van ruim de helft van de betrokken ondernemingen.