IMK introduceerde in januari 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in nood verkeert. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later.

“De situatie voor het kleinbedrijf is in korte tijd sterk verbeterd”, zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK, “We zien dat de behoefte aan bijstand in het MKB nu vrijwel op het niveau is van voor de crisis.”

De IMK-Index is voor januari 2008 op 100 gesteld en toonde in maart 2010 een maximale stand van 272. In de zomer van 2011 daalde de IMK-Index naar 106 om vervolgens in 2013 weer te stijgen naar een niveau rond 160. In 2014 toont de Index een continu dalende trend.

IMK

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van ruim de helft van de betrokken ondernemingen.