IMK introduceerde in januari 2011 de zogenaamde ‘IMK-Index, deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in nood verkeert. Deze index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland.

 “Wij zien dat het aantal bijstandsaanvragen van kleine ondernemers in het laatste kwartaal niet is gestegen”, zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK, “In de bouw zien we in de zomer altijd een daling van het aantal bijstandsaanvragen, maar na een slecht voorjaar zet dit keer die verbetering ook in het najaar wat verder door”.

De IMK-Index is voor januari 2008 op 100 gesteld en toonde in maart 2010 een maximale stand van 234. De economische recessie zorgde vooral in 2009 voor een toename in de bijstandverlening aan ondernemers. In de periode april 2010 – april 2011 bleef de index rond het niveau van 150. In de zomer van 2011 daalde de IMK-Index naar 108. Na een korte stijging in de afgelopen winter is de index weer gedaald en in het tweede en derde kwartaal stabiel rond 125.

 \

Fig. 1) De IMK-Index voor de periode januari 2010 tm september 2012 (driemaands gemiddelde)

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van ruim de helft van de betrokken ondernemingen.