Het laatste kwartaal van 2011 noteerde het IMK nog een aanzienlijke teruggang van de economische positie van kleine ondernemers, met name in detailhandel en horeca. In de eerste drie maanden van dit jaar zette deze trend echter niet door. “We zien dat het totale aantal bijstandsaanvragen van kleine ondernemers niet verder stijgt, wellicht is voor grote delen van het MKB het dieptepunt bereikt en gaat het vanaf nu beter”, licht Han Dieperink (algemeen directeur IMK) de ontwikkeling toe. “Uitzondering zijn ondernemers in de bouw en de kinderopvang. Alleen al in de bouw verdubbelde het aantal bijstandsaanvragen van kleine ondernemers. Dat is zeker een punt van zorg.”   

IMK-Index
De IMK-Index eindigde in het eerste kwartaal van 2012 op 148. De economische recessie zorgde vooral in 2009 voor een toename in de bijstandsverlening aan ondernemers. Als gevolg daarvan bereikte de index in maart 2010 een maximale stand van 234. In de zomer van 2011 daalde de IMK-Index naar 108, maar deze is dus inmiddels weer gestegen naar 148. Op dat niveau lijkt de index zich voorlopig te stabiliseren.

IMK

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IMK, Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf: Brigitte van Tetterode-Buijs, 035 750 79 00, b.van.tetterode@imk.nl.