\

“Gemiddelden zeggen weinig over het welzijn van alle zelfstandige ondernemers. Ook al lijkt het gemiddeld beter te gaan met ondernemend Nederland, toch toont de IMK-Index aan dat voor een grote groep zelfstandige ondernemers dit niet het geval is”, zegt Han Dieperink, directeur van het IMK, “en voor de helft van die groep is het bedrijf in de kern wel degelijk levensvatbaar. Belangrijk dus om ervoor te zorgen dat  deze bedrijven wel overeind blijven. Dat is goed voor de ondernemer, maar net zo goed voor de samenleving”.

IMK introduceerde in 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later.