Ten opzichte van april dit jaar is het aantal ondernemers dat een beroep deed op deze bijstandverlening in de vorm van krediet en/of uitkering met circa 25% gedaald. “Het lijkt erop dat kleine ondernemers in de afgelopen jaren hebben geleerd hoe ze in moeilijke tijden moeten overleven”, licht Han Dieperink, directeur van het IMK toe.

Sterkste daling in Limburg

De daling van het aantal ondernemers in nood verschilt per regio. In Limburg, Groningen en Friesland liep de daling zelfs op met 50% ten opzichte van april 2011. Dit is opmerkelijk, omdat in Zuid-Holland en Noord-Brabant nauwelijks een daling in het derde kwartaal zichtbaar werd. “Het is bijzonder dat ondernemers in de zogenaamde krimpgebieden zich beter lijken te herstellen dan in andere gebieden”, zegt Dieperink. “Het lijkt erop dat kleine ondernemers in krimpgebieden door de lokale omstandigheden flexibeler en daarmee weerbaarder zijn geworden”.

Ergste nood voorbij

De waarnemingen zijn gebaseerd op de IMK-index. Dieperink: “De IMK-index laat in de periode van 2008 tot nu een sterke piek zien in maart 2010, waarbij het aantal in nood verkerende ondernemers, als gevolg van de economische recessie, 134% hoger lag dan in 2008 en nu.”

IMK-index

De IMK-index is voor januari 2008 op 100 gesteld. De economische recessie zorgde vooral in 2009 voor een toename in de bijstandverlening aan ondernemers. De situatie verslechterde tot een maximale stand van 234 in maart 2010. Sinds april 2010 is de index rond het niveau van 150 beland, waarbij het vierde kwartaal van 2010 nog een verdere verslechtering liet zien. Gedurende de zomer daalde de IMK-index naar een niveau vlak boven de honderd.