IMK introduceerde in januari 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later.

“De malaise in de winkelstraten is niet voorbehouden aan de grote winkelketens, maar geldt net zo goed voor de kleine detaillist en de groothandelaar”, zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK, “Die sectoren hebben overduidelijk te maken met een structurele crisis, waar alleen de meest wendbare ondernemingen aan kunnen ontsnappen.”

In de meeste andere sectoren zet het economisch herstel wel door en neemt het aantal bijstandsaanvragen af.

De IMK-Index wordt voor de economische crisis in 2008 op 100 gesteld en steeg in maart 2010 naar het hoogste peil van 272. Sinds 2013 toont de Index een continu dalende trend en daalde in 2015 naar 95, dus onder de stand van voor de crisis. In de laatste maanden groeide de index echter weer naar 97.

\