Lees verder in onderstaande open brief, dinsdag 2 juli in de Volkskrant geplaatst.

Ondernemers maken uw sectorplan sterker

Beste sectorplan-ontwerpers,

Vorige week heeft minister Asscher u opgeroepen om een sectorplan te schrijven waarmee de arbeidsmarkt in uw branche wordt verbeterd, zodat mensen in de toekomst langer gezond en productief kunnen doorwerken en vaker kunnen wisselen van baan. Voor u is dat interessant, want de overheid is bereid om mee te investeren in uw plannen.

Nu ligt het voor de hand om bij arbeidsmarktvraagstukken te zoeken naar loondienst-oplossingen. Op zich is dat een prima uitgangspunt, maar wij van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) denken dat u meer kans maakt als u ondernemerschap meeneemt in uw plannen.

We hebben daar overtuigende argumenten voor.

  • In Nederland is één op de zeven werkenden al zelfstandig ondernemer, waaronder 750.000 zzp’ers. En dat worden er steeds meer. Per jaar starten tien keer zoveel mensen als zzp’er dan dat er mensen een vaste baan in loondienst krijgen. Die ontwikkeling transformeert de arbeidsmarkt. Ook in uw branche. Want zelfstandigen zorgen voor meer flexibiliteit, werk en vernieuwing.
  • De komende generatie is ondernemender dan de vorige; diverse initiatieven op scholen en universiteiten stimuleren ondernemerschap vanaf de leeftijd van 12 jaar en dat leidt aantoonbaar tot veel meer jonge ondernemers.
  • Re-integratie van uitkering naar zelfstandig ondernemerschap biedt duurzamere uitstroom dan van uitkering naar loondienst. Parttime ondernemerschap is voor veel mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een kansrijke uitweg om terug te keren in het arbeidsproces. Ook de weg van outplacement naar zelfstandig ondernemerschap wordt ervaren als de meest positieve vorm van outplacement omdat die aanhaakt bij de motivatie van mensen.
  • De ontwikkeling van ondernemerschap is een voorwaarde voor het behoud van waardevolle ambachten.
  • Goede ondernemers zijn maakbaar. Gewoon een kwestie van het ontwikkelen van de juiste competenties en mentaliteit.

Kortom, ondernemerschap maakt uw sectorplan sterker. Wilt u meer weten, of heeft u hulp nodig? Mail of bel mij, of één van mijn collega’s.

Met vriendelijke groeten,

Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

Han Dieperink
Algemeen Directeur

Per mail: h.dieperink@imk.nl
Telefonisch: 06 43 510 510