CE Ondernemerschap beschrijft de basiskennis en -vaardigheden die iemand nodig heeft om succesvol een onderneming te starten en te runnen. Deze kwaliteiten, kennis en vaardigheden zijn de basis van een onderwijsprogramma voor mbo-deelnemers in alle sectoren op niveau 3 en niveau 4.    

Dit schooljaar (2011-2012) is het voor het eerst dat mbo’ers, naast hun beroepsopleiding, de module CE Ondernemerschap kunnen volgen, waarmee zij de basiskennis van het ondernemen hebben leren kennen en ontwikkelen. De CE ondernemerschap is verankerd in de landelijke kwalificatiestructuur mbo.

Het mbo-programma van Jong Ondernemen sluit hier heel goed op aan. De 4000 mbo-ers die het dit jaar volgen, runnen een zogenaamde college company. Vanuit dit studentenbedrijf doen ze ervaring op met ondernemen, volgens het ‘learning by doing’ principe. Ondernemen leer je namelijk niet uit een boekje, maar moet je doen.  De deelnemers werken met echt geld, echte klanten en echte producten. Tijdens het programma dragen experts zoals ervaren ondernemers, hun kennis en vaardigheden op het gebied van ondernemerschap over. Inmiddels volgen jaarlijks 24.000 jongeren de programma’s van Jong Ondernemen waarvan zo’n 4.000 mbo-ers. De stichting biedt programma’s aan van basisonderwijs tot universiteit.

Als de studenten hun prestaties met een CE Ondernemerschap bekroond zien, zijn ze aantoonbaar goed voorbereid op het starten van een eigen bedrijf. Wie de ondernemersvaardigheden heeft uit de CE Ondernemerschap, maakt voor zichzelf de kans groter dat de onderneming succesvol wordt. Met het certificaat zou het voor een starter op termijn makkelijker moeten worden om financiering te krijgen bij een bank.  De volgende stap is een samenwerking met Entrepreneur Consultancy  die voor Stichting Jong Ondernemen de competentiescan heeft ontwikkeld. Gebruikte competenties bij KCH, Stichting Jong Ondernemen en Entrepreneur Consultancy stemmen deze partijen op elkaar af en zal voor juni 2012 beschikbaar zijn.

Overheid
Het aantal zzp’ers in Nederland groeit aanzienlijk, onder hen zijn veel mbo’ers. Daarom is het van groot maatschappelijk belang dat studenten uit het mbo ondernemersvaardigheden aanleren. De ministeries van OCW en EL&I onderstreepten dit in een brief aan de Tweede Kamer in september 2011. Zij zien graag dat per 2014 30.000 tot 40.000 mbo-studenten hun opleiding verlaten met een vakdiploma dat is aangevuld met het Certificaat.
Het CE Ondernemerschap is tot stand gekomen met de MBO-Raad, VNO-NCW, MKB Nederland en de gezamenlijke kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven en de ministeries van OCW en EL&I.

Voor meer informatie over de CE Ondernemerschap kunt u terecht op: www.ce-ondernemerschap.nl.

CE Ondernemerschap ambassadeurs: www.ce-ondernemerschap.nl/ce-ondernemerschap/vragen-over-ondernemerschap-aan