Er is een speciaal telefoonnummer en website opengesteld, waar de ondernemer laagdrempelig om hulp kan vragen. De ondernemer kan daarna direct aan de slag om samen met een adviseur van het IMK naar oplossingen te zoeken. In de praktijk blijkt dat veel ondernemers in nood te laat (financiële) hulp zoeken bij de gemeente uit schaamte of onwetendheid. De problemen zijn vaak heel divers en kunnen liggen op het vlak van bedrijfsvoering, commercie en/of financiën. Wanneer een ondernemer (te) laat aanklopt voor hulp is een faillissement of een schuldsaneringstraject veelal onafwendbaar.

Stimuleren regionale werkgelegenheid

Verschillende bestuurders van de drie samenwerkende gemeenten zijn van mening dat het midden- en kleinbedrijf een belangrijke pijler is van de regionale economie. “De werkgelegenheid in het MKB willen we graag stimuleren en behouden. Dit initiatief draagt daar aan bij en ondersteunen wij dus van harte.”

Han Dieperink, algemeen directeur IMK: “Uit de praktijk blijkt dat ondernemers bij probleemsituaties vaak de weg niet kennen, of die weg te laat vinden en dat leidt onnodig vaak tot bedrijfsbeëindiging. Daarom hebben we vanuit het IMK het initiatief genomen om de eerste hulp lijn ‘155-red-een-bedrijf’ in te voeren met als doel om eerder in het traject de ondernemer te ondersteunen.”

155-red-een-bedrijf

Machiel Trommelen, regiomanager Zuidwest bij IMK: “Het is van essentieel belang om ondernemers die het moeilijk hebben eerder in beeld te krijgen en daarin staan we ISD Brabantse Wal graag bij. Ondernemers hebben behoefte aan een ervaren adviseur die de juiste analyse kan maken en met effectieve oplossingen kan komen. Door er tijdig bij te zijn kan het tij vaak nog worden gekeerd, soms door inzet van de gemeentelijke Bbz-regeling (Bijstandsregeling voor zelfstandigen).”

Ondernemers uit Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen, waarvan de continuïteit van hun onderneming in het geding is, kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren direct contact opnemen met het telefoonnummer: 088 999 0 155 of 24 uur per dag via internet: www.155.nl.