De horeca kent tot dusver een jaar met forse omzetgroei. De groei in het derde kwartaal van 2014 was 4,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet van de horeca groeit al vijf kwartalen op rij. Binnen de horeca behaalden zowel restaurant als kantines en catering in het derde kwartaal met 5,7 procent het meeste groei.

Gestaafd door de omzetgroei is het vertrouwen onder de horecaondernemers in het vierde kwartaal toegenomen en kwam daarmee voor de  derde keer op rij positief uit. Deze gunstige ontwikkeling volgt op een periode waarin het ondernemersvertrouwen tien kwartalen onafgebroken negatief was. Ook 2015 zien horecaondernemers weer met meer vertrouwen tegemoet.

Horecaondernemers verwachten verdere omzetgroei in 2015

Een derde van de horecaondernemers verwacht dat in 2015 meer omzet wordt behaald dan in 2014. Slechts 7 procent verwacht een lagere omzet. Per saldo gaan dus bijna drie op de tien ondernemers uit van verdere omzetgroei. Daarmee is de verwachting voor 2015 veel positiever dan eerder voor 2014.

Over de toekomstige investeringen en de werkgelegenheid in de branche zijn de ondernemers ook positiever dan voorgaande jaren. Waar voor 2014 nog werd uitgegaan van een krimp van de investeringen en een afname van de werkgelegenheid, wordt voor 2015 geen verdere krimp voorzien.

Het aantal ondernemers dat verwacht dat de investeringen en de werkgelegenheid zullen toenemen is net iets groter dan het aantal dat een krimp voorziet.

Bron: CBS