Veel hangt daarbij af van het sentiment bij de Nederlandse gast. Voor ondernemers blijft een sterk kostenbewustzijn een belangrijk element om hun zaak gezond te houden. Daarbij valt nog duidelijk op energiekosten te besparen zonder dat de kwaliteit van het gebodene afneemt.

Matige start zet resultaat 2013 onder druk, voorzichtig herstel in 2014
Na twee jaar van krimp zullen de verkopen in de horeca in 2014 naar verwachting weer licht aantrekken (0,5%). Verbetering van het economisch perspectief en het vertrouwen blijven echter nodig om de binnenlandse consument te stimuleren de horeca te bezoeken. Dat er weer lichte groei plaatsvindt komt mede doordat 2013 voor de horeca flink negatief begon. Het consumentenvertrouwen bereikte een voorlopig dieptepunt, het koude weer hield lang aan en de totale consumentenbestedingen vielen lager uit dan verwacht. In dat opzicht vormt het overtuigende zomerweer een welkome stimulans. Naar verwachting komen de verkopen over heel 2013 1% lager uit dan vorig jaar.

Horeca kan slag maken met energiebesparing
Vanwege de druk op de horecaverkopen is een kritische blik bij ondernemers op hun kosten essentieel. In dat opzicht vormen maatregelen om het energieverbruik terug te dringen een efficiënte en vaak snelle manier om kosten te besparen. Dat het daarnaast ook tegemoet komt aan de behoefte van gasten omtrent verantwoord ondernemen en het comfort kan verhogen vormt een extra stimulans. Vooral in de hotellerie is men vanuit kostenoverwegingen al attent op de mogelijkheden voor energiebesparing, aldus Jan van der Doelen, sectormanager Leisure. Tegelijkertijd dringt bij steeds meer ondernemers het besef door dat met eenvoudige maatregelen of de aanschaf van energiezuinige apparaten veel te winnen valt.

Meer informatie: ING – Horeca gebaat bij omslag sentiment