Het platform voor zelfstandige professionals onderzocht de financiële positie van 1.958 zzp’ers. Meer dan de helft (52,2%) geeft aan positief of heel positief te zijn over de toekomst. Een half jaar geleden was dit percentage nog 44,6%. Wel gaan volgens het onderzoek steeds meer zelfstandige professionals (75,8%) de invloed van de financiële crisis merken. In januari 2012 was dit nog 70%.

Zelfstandigen steeds gelukkiger
Ten opzichte van het vorige onderzoek zijn zelfstandige professionals steeds gelukkiger met hun zelfstandigheid. Kortom, het eigen baas zijn bevalt zzp’ers goed. Zij geven hiervoor een 8,3 als rapportcijfer. In januari was dit nog een 8,08. Driekwart van de zelfstandigen wil nooit meer in loondienst terug. Ondanks de crisis blijven de zelfstandigen wel kritisch bij het aannemen van nieuwe opdrachten. Circa twee derde van hen neemt niet iedere opdracht aan die ze aangeboden krijgen. Het netwerk van de zelfstandige professionals blijkt van groot belang. Zolang de (oud-)opdrachtgevers tevreden zijn, blijven de opdrachten wel komen. Opvallend is dat het aantal kortlopende opdrachten dit jaar sterk is toegenomen. Hierdoor heeft de zzp’er veelal meer opdrachtgevers dan in de voorafgaande jaren.