Opmerkelijk is ook dat hoe groter het bedrijf hoe meer de ondernemer belang lijkt te hebben bij zaken die de locale economie in het geheel aangaan en andersom hoe kleiner hoe meer de ondernemer gericht is op zaken die hun eigen bedrijf of portemonnee raken. Tot deze constateringen komt Panteia/EIM in haar onderzoeksrapportage Hoe goed ligt de gemeente bij het MKB?. Het betreft een onderzoek naar de mening van MKB-ondernemers over het economische beleid van hun gemeente. Aan de ruim 2.000 ondernemers van het MKB beleidspanel is gevraagd wat hun bekendheid, visie en oordeel over het gemeentelijke beleid is. Uit de meting blijken op deze punten behoorlijke verschillen tussen micro-, kleine en middenbedrijven aanwezig te zijn. De betrokkenheid bij de gemeente is bijvoorbeeld bij ondernemers met een microbedrijf relatief kleiner. Zij beoordelen het beleid ook met een andere bril op en op andere punten dan hun ‘grotere collega’s’.

Meer informatie: Panteia – MKB ambivalent in verwachtingen naar gemeenten – A201330 (pdf-bestand)