De varkenshouders beoordeelden, terugkijkend op het afgelopen jaar, de opbrengstprijzen en productie in het eerste kwartaal van 2015 een stuk positiever dan bij de vorige meting. De kosten namen echter toe.

Volgens de akkerbouwers namen de kosten en productie in hun sector juist af terwijl opbrengstprijzen iets toenamen. Hoewel de stemming over de huidige situatie van melkveehouders verbeterde, bleken deze ondernemers nagenoeg hetzelfde in hun oordeel over het afgelopen jaar als in de vorige meting.

Glastuinders zijn vooral positief over de afgenomen kosten. Deze worden voor het eerst sinds de start van de Agrovertrouwensindex in 2012 als positieve factor in de bedrijfsvoering gezien. Omdat ook de opbrengstprijzen een positiever oordeel kregen, is de index voor glastuinders, die een jaar terugkijken, voor het eerst boven het nulpunt uitgekomen.

Onder opengrondstuinbouwbedrijven is de stemming voor de derde keer op rij gedaald en staat nagenoeg op nul. Dit betekent dat het aantal ondernemers dat positief over de huidige bedrijfssituatie denkt, zo goed als gelijk is aan de groep ondernemers die daar negatief tegenaan kijkt. Terugkijkend op het afgelopen jaar is met name de productie toegenomen en werden de kosten in de hand gehouden.

Ook onder pluimveehouders daalde de stemming waardoor er een correctie op de uitzonderlijke positieve stemming aan het einde van 2014 optrad. Pluimveehouders waren met name minder positief over de kostenontwikkeling het afgelopen jaar dan bij de vorige meting.

Bron: LEI-WUR