Ondernemers die in 2016 een bedrijf begonnen waren gemiddeld 38 jaar, net als in 2007. Jonge ondernemers beginnen vaak een webwinkel. Oudere startende ondernemers doen dit juist vaker als organisatieadviseur. Studentenstad Delft had van de gemeenten met ten minste 250 starters in 2016 het grootste aandeel jonge starters. Bijna een kwart was jonger dan 25 jaar. In Bergen in Noord-Holland startten relatief de meeste ouderen een bedrijf: 8 procent van de starters was ouder dan 65 jaar.

Noord-Holland meest ondernemende provincie
Van de 161 duizend ondernemers die in 2016 een bedrijf zijn gestart, deed bijna 60 procent dat in Noord-Holland, Zuid-Holland of Noord-Brabant. In 2007 waren er ongeveer evenveel starters, maar lag het aandeel in deze drie provincies met 55 procent iets lager.

Rekening houdend met het aantal inwoners is de provincie Noord-Holland het meest ondernemend, met 13 startende ondernemers per duizend inwoners. Daarna volgt Utrecht, met 11 startende ondernemers per duizend inwoners. In de kustprovincies inclusief de Waddeneilanden zijn relatief veel startende ondernemers gevestigd, in het oosten van het land is het aantal starters relatief laag.

Amsterdam heeft van alle gemeenten het grootste aantal startende ondernemers, zowel absoluut als relatief. Afgezet tegen het aantal inwoners vallen nog enkele andere grote (universiteits)steden op. In Groningen, Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Enschede, Utrecht, Rotterdam en Den Haag wonen relatief veel startende ondernemers.

Vrouwen starten vaak bedrijf in de uiterlijke verzorging
Vrouwelijke ondernemers starten vaker dan mannen een bedrijf in de uiterlijke verzorging, zoals een kapperszaak of een schoonheidssalon. Verder beginnen vrouwen relatief vaak een bedrijf in de thuiszorg of in de kinderopvang. Van 80 procent van alle bedrijven die in de afgelopen tien jaar in deze laatste branches werden opgericht, was de oprichter een vrouw.

Het aandeel startende vrouwelijke ondernemers is het laagst in de bouw, de metaalindustrie en de reparatie- en installatiebranche. Hier hebben vrouwen slechts 4 procent van alle bedrijven opgericht in de afgelopen tien jaar.

Aandeel vrouwelijke starters hoog op de Wadden
Op Schiermonnikoog was 55 procent van de startende ondernemers in de periode 2007–2016 een vrouw. Deze score is gebaseerd op weinig starters, maar het aandeel vrouwelijke starters is wel het hoogst in Nederland. Terschelling staat op plaats twee.

In de top 10 van gemeenten met het hoogste aandeel vrouwelijke starters staan de Utrechtse gemeenten Laren, Blaricum en Gooise Meren. Deze top 10 wordt aangevuld door Bloemendaal, Wassenaar, Renkum, Doesburg en Brielle. In Urk, Krimpen aan de IJssel en Staphorst is het aandeel vrouwelijke startende ondernemers het laagst.

Herkomst

Startende ondernemers met een niet-westerse migratieachtergrond starten het vaakst een bedrijf in de groothandel, de markthandel of een eet- en drinkgelegenheid. Ondernemers met een westerse migratieachtergrond zijn juist relatief sterk vertegenwoordigd in de bouw en de zakelijke dienstverlening. Daarentegen beginnen de ondernemers met een Nederlandse achtergrond relatief vaak een paramedische praktijk of een organisatieadviesbureau. Opvallend, ten slotte, is dat ongeacht de herkomst van de startende ondernemer er veel webwinkels worden opgericht.

Bron: CBS