De KvK voerde dit onderzoek samen met de VU uit om meer zicht te krijgen op de verschillen tussen mensen die serieuze plannen hebben om te gaan ondernemen (de aspirant-ondernemers), degenen die er nog van dromen (de latente ondernemers) en mensen die geen ondernemer willen worden.

De meeste latente en aspirant ondernemers worden gedreven door motieven die draaien om de eigen ontwikkeling en zelfverwezenlijking, blijkt uit het onderzoek. Aspirant-ondernemers zijn gedreven om ondernemer te worden vanwege eigen baas zijn (47,5%), persoonlijke uitdaging (45%) en om van hun hobby hun werk te maken (42,5%). Ze zijn geen ondernemers uit noodzaak, maar ze zien het ondernemerschap meer als levensstijl: ze zoeken in de eerste plaats autonomie en vrijheid, naast de kansen die ze natuurlijk voor hun onderneming zien.

39% van de aspirant-ondernemers heeft eerder al een onderneming gehad. Dit is beduidend meer dan latente ondernemers (17%). Ook hebben aspiranten vaker ondernemers in hun directe omgeving: een kwart heeft een partner die ondernemer is, 30% heeft een ouder als ondernemer en 57% heeft ondernemers in de naaste vriendenkring. Bij niet-ondernemers is dit veel lager: respectievelijk 6%, 15% en 30%. Aspiranten praten met vrienden (40,5%) en met andere ondernemers (24,5%) over het ondernemen. Ze inspireren hen, zijn een bron van reflectie en dienen als vraagbaak voor praktische vragen. Aspirant-ondernemers netwerken bewust en actiever dan latente ondernemers en niet ondernemers.

Aspirant ondernemers hebben een duidelijker beeld van de onderneming die ze willen starten dan latente ondernemers. Ruim de helft van de aspiranten ziet een onderneming vanuit huis voor zich. De meesten (41%) overwegen diensten te leveren of een combinatie van diensten en producten (32%). Bijna twee derde (61%) start alleen. 33% van deze groep solitaire starters wil zzp’er blijven en 28% denkt personeel aan te nemen (direct: 6%, op termijn: 22%).

Bron: KvK