Tien gemeenten en honderd ondernemers starten onder regie van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) en maatschappelijk investeerder Start Foundation het pilot project ‘Social Return door ‘Kleine’ Ondernemers. In deze pilot gaan werkzoekenden, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, drie tot zes maanden stage lopen bij kleine ondernemers. Het bijzondere aan dit project is dat alle deelnemende ondernemers in het verleden gebruik hebben gemaakt van publieke middelen bij de start of doorstart van hun onderneming en nu een extra bijdrage willen leveren aan de samenleving. De gemeente Heerlen heeft als eerste gemeente het contract voor de pilot ondertekend.

“Mensen die bijvoorbeeld zelf gegroeid zijn van bijstand naar ondernemerschap weten waar zij over praten”, aldus Riet de Wit (wethouder Economie, Arbeidsmarkt & Onderwijs van de gemeente Heerlen). “Het is mooi als zij deze ervaringsdeskundigheid in willen zetten om anderen te helpen die stap ook te zetten.”

“We starten dit project met tien gemeenten en tien stageplaatsen per gemeente. We doen hiervoor een beroep op ondernemers die in het verleden financiële steun van de overheid kregen voor hun onderneming”, aldus Han Dieperink (algemeen directeur IMK). “Het is hartverwarmend om te merken, dat die ondernemers onmiddellijk bereid zijn om zich belangeloos voor de goede zaak in te zetten.”

De gemeenten zetten een jobcoach in om de stagiairs te selecteren en op de werkvloer goed te begeleiden. De ondernemerscoaches van IMK begeleiden daarbij de ondernemers bij het opdoen van ervaring met het werken met personeel. IMK en Start Foundation hebben als doelstelling om vijftig van de honderd werkzoekenden binnen een jaar na de stage uit te laten stromen uit hun uitkeringssituatie.

Win-win-win situatie
Naast de primaire doelstelling voor uitstroom uit de uitkering hebben alle betrokken partijen voordeel bij dit project. Voor de werkzoekende betekent het een belangrijke ervaring en perspectief op een goede toekomst. Voor de ondernemer is het de eerste stap naar het werken met personeel onder deskundige begeleiding en perspectief op omzetstijging. Voor de gemeente tenslotte levert het project, naast besparingen op uitkeringen, een versterking van het contact met kleinere ondernemers op. De resultaten van deze pilot worden gedurende het gehele traject onderzocht. Wanneer de pilot succesvol is, zal deze landelijk worden uitgerold.

Maatschappelijk investeerder Start Foundation steekt ongeveer een ton in deze pilot. Dit is inclusief een door Regioplan uit te voeren onderzoek naar het effect.