Het boekje beschrijft lokale én regionale initiatieven die het Bbz positioneren tot een waardevolle regeling om mensen aan de slag te helpen en te houden. De handreiking bevat stappenplannen om de uitvoering binnen de gemeente anders en beter in te richten en biedt onder andere aanbevelingen voor het voeren van effectiever debiteurenbeheer. Voor elke fase van het Bbz worden goede voorbeelden belicht en worden mogelijkheden tot (regionale) samenwerking in kaart gebracht.

Meer informatie: SZW haal-meer-uit-het-bbz verbeteringen (pdf-bestand)