Wat betreft de benutting van de financieringsinstrumenten geeft de minister eerst een overzicht van de benutting van de financieringsinstrumenten:

  • de borgstelling van mkb-kredieten
  • de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
  • de overige instrumenten

De brief bevat bijlagen met daarin een overzicht van de benuttingscijfers van de overige bedrijfsfinancieringsinstrumenten: de Groeifaciliteit, de Seed-faciliteit, de Faciliteit Opkomende Markten (FOM) en de Microkredieten.

Meer informatie: