Een belangrijke zorg voor de regionale economie is de verslechterde arbeidsmarkt. Terwijl de beroepsbevolking met de toestroom van nieuwe inwoners blijft groeien, verdwijnen er banen. Deze combinatie heeft ertoe geleid dat de Haagse werkloosheid eind 2012 is opgelopen tot 11%. De jeugdwerkloosheid springt er hierbij in negatieve zin uit. Toch kan de jonge bevolking de economie ook versterken. Dick de Boer ING regiodirecteur MKB: ‘Naast extra stageplaatsen is stimulering van  ondernemerschap juist onder deze groep kansrijk. Dit creëert nieuwe werkgelegenheid en stimuleert bovendien innovatie’.

Potentie voor zakelijke diensten op het vlak van veiligheid
Naast de thuisbasis van de Rijksoverheid heeft Den Haag een sterke reputatie als stad van vrede, recht en veiligheid. Nieuwe bedrijvigheid kan in de Haagse regio goed ontstaan in ‘aanverwante activiteiten’. Het cluster bedrijven binnen de zogenoemde ‘Security delta’ heeft potentie om het groeivermogen van de regionale economie op te stuwen door bedrijven aan te trekken, maar ook starters de ruimte te geven. Zo zijn bedrijven op het gebied van ICT-veiligheid kansrijk. Met de recent gegroeide aandacht voor cyber crime zijn de internationale kansen op dit gebied toegenomen.

Meer informatie: ING Regiovisie Den Haag moet het hebben van ondernemerschap – juni 2013 (pdf-bestand)