Het handelsvolume van de groothandel groeit weer (met 1,8% in 2015) en gecorrigeerd voor gedaalde prijzen van grondstoffen en agrarische producten steeg de omzet het afgelopen jaar ook. Toch staat de rentabiliteit over een breed front onder druk en is vernieuwing nodig voor een hogere productiviteit en toekomstbestendigheid. De focus op export loont hierbij. Gunstig is dat de wederuitvoer ook in 2015 sterker stijgt dan de totale export.

Graanprijzen houden agrarische groothandel in de min

De omzet van de agrarische groothandel is in 2014 per saldo gedaald als gevolg van prijsdruk. Prijzen van graan(gerelateerde) producten bewegen nog steeds boven het langjarig gemiddelde, waardoor per saldo wordt uitgegaan van een stabiele prijs in 2015.

Groothandels in bloemen en planten profiteren juist van betere prijzen en exportgroei. 9 van de 10 grootste afzetlanden lieten in 2014 een stijging zien (alleen Rusland niet). Hogere economische groei en verbetering in consumentenbestedingen zijn een goed voorteken voor de groothandel in bloemen en planten.

Omzetgroei voedingsgroothandel vlakt af

De omzet van groothandels in voedingsmiddelen stabiliseert. Drankengroothandels boeken omzetgroei, omzet groothandels in voeding met algemeen assortiment daalt verder. De exportwaarde van voedingsmiddelen neemt toe. Het belang van de wederuitvoer in de totale export van voeding, dranken en tabak stijgt.

Prijsuitslagen bepalen beeld in grondstoffengroothandel

Groothandels in grondstoffen en halffabricaten hebben beperkt geprofiteerd van industriële productiegroei. De negatieve prijsontwikkeling op de olie-, kolen- en staalmarkt werkt echter sterk door in de omzet. De groothandel in chemische producten heeft de afgelopen jaren het best gepresteerd. De groothandel in bouwmaterialen heeft na een opleving te maken met stabilisatie. Toch belooft 2015 hier een beter jaar te worden.

Gunstiger perspectief kapitaalgoederengroothandel

Na lastige jaren is er weer uitzicht op vooruitgang in 2015 voor de groothandel in kapitaalgoederen. Het investeringsklimaat verbetert en dat leidt tot een kentering in de bedrijfsinvesteringen. Dit is te zien bij de investeringen in machines, maar bedrijven leggen vooral de prioriteit bij ICT-investeringen.

Terugkeer consument stimuleert groei in non-food groothandel

Ook de groothandel in non-food producten is het dal gepasseerd en kan in 2015 verder bouwen aan groei. Naast een verwacht gunstig exportjaar, gaat de consument in 2015 meer bijdragen. Omzetgroei van 4% of hoger ligt in lijn der verwachting. Sectormanager groothandel Marinus van der Meer: ‘Kansen voor groothandels liggen in internationale ontwikkeling, vormen van combinaties van producten, online en E-fulfilment activiteiten’.

Bromn: ING