Exportfocus en deelmarkt maken groot verschil
Door de diversiteit van de groothandel loopt de onderlinge dynamiek sterk uiteen. Groothandels die zich op exportmarkten begeven zijn succesvoller, ook al is er nog veel ruimte voor exportdiversificatie. Daarnaast zorgt de deelmarktspecialisatie voor flinke verschillen in resultaat. Zo hebben agrarische groothandels wat omzet betreft de wind het meest in de zeilen, terwijl groothandels in kapitaalgoederen en vooral groothandels in bouwmaterialen het nog zwaar te verduren hebben.

Innovatie heeft voorspoed gebracht
De Nederlandse groothandel behoort tot de snelle adoptanten van innovaties. Door inzet van ICT en slimmer werken hebben groothandels meer waarde gecreëerd met minder mensen. Hierdoor heeft de groothandel van 2002 tot 2012 de hoogste groei in toegevoegde waarde van de commerciële sectoren laten zien en is het rendement verbeterd. 

Pas op de plaats geeft aanleiding tot nieuwe impuls
Ondanks dat de groothandel een succesvolle fase achter de rug heeft, is de bedrijvigheid in 2012 wel teruggelopen. Dit ging voor het eerst sinds jaren gepaard met een lagere gemiddelde winstgevendheid per medewerker. Sectormanager Groothandel Marinus van der Meer: ‘Met nieuwe innovaties in de werkprocessen, maar ook in de dienstverlening kan de groothandel ook in de toekomst bij de top van het Nederlandse bedrijfsleven blijven behoren’. ‘Denk bij vernieuwing bijvoorbeeld aan uitbreiding van de dienstverlening met ontwerp, advies en technische ondersteuning. Zorg dat je partner wordt van je klant, dat is een sterkere band dan alleen die van leverancier’. Meer informatie: ING – Groothandel maakt pas op de plaats – Innovatie kan een nieuwe fase… (pdf-bestand)