De op export gerichte groothandel fungeert, mede door de zwakke binnenlandse markt, meer en meer als een van de drijvende krachten achter onze economie. Om deze rol ook in de toekomst te kunnen vervullen kan het echter niet enkel leunen op de traditionele nabijgelegen handelspartners. Geografische diversificatie wordt steeds belangrijker om te kunnen blijven profiteren van de groeiende wereldhandel en tegelijkertijd risico’s te spreiden. Diversificatie betekent overigens niet enkel meer export richting de BRIC landen. Ook buiten Europa is spreiding belangrijk om diverse andere snel groeiende economieën te bereiken. Investeren in marktkennis en netwerken wordt voor de groothandel nog belangrijker om de kansen op het internationale speelveld te benutten en de mondiale concurrentiestrijd te winnen stelt Marinus van der Meer, sectormanager Groothandel bij de ING. Door de blik te verbreden kan de groothandel ook in de toekomst de rol van belangrijke exportmotor voor de Nederlandse economie vervullen.

Meer informatie: ING Groothandel Halfjaarbericht – Fragiele groei (pdf-bestand)