De nieuwe CBS publicatie geeft een beschrijving van deze branche op basis van cijfers over de verslagjaren 2009 tot en met 2011. In de publicatie wordt eerst de groothandel afgebakend en worden de verschillende groothandelstakken beschreven. Vervolgens wordt er ingegaan op de hoogte van de omzet en ontwikkelingen daarin voor de verschillende groothandelstakken, gevolgd door cijfers en ontwikkelingen met betrekking tot het aantal bedrijven, vestigingen, werkzame personen en faillissementen binnen de bedrijfstak. Tot slot wordt een cergelijking gemaakt tussen de omzet- en voorraadontwikkelingen binnen de groothandel. Deze branchebeschrijving is een actualisering van een soortgelijke beschrijving met cijfers over de periode 2006-2010, die op 18 april 2011 is gepubliceerd op de themapagina Handel en Horeca op www.cbs.nl.

Meer informatie: CBS BranchebeschrijvingGroothandelar (pdf-bestand)