Door de hoog oplopende werkloosheid onder consumenten en overheidsbezuinigingen kan van de binnenlandse vraag immers niet veel verwacht worden. Positief is wel dat zich met een stijgende arbeidsparticipatie en een groeiend aantal hoger opgeleiden structurele verbeteringen voordoen in Groot-Rijnmond.

Meer informatie: ING Regiovisie – rijnmond-kan-bouwen-op-het-buitenland (pdf-bestand)