Ondanks deze stijging blijft de verwachting gehandhaafd dat het aantal starters in 2013 rond de 121.000 zal liggen, vergelijkbaar met 2012. De eerste helft van 2013 telde rond de 69.000 starters. Evenals in voorgaande perioden gingen de meeste starters aan de slag in de zakelijke dienstverlening (29%), gevolgd door de detailhandel (11%) en de bouw (10%). Daarnaast is de gezondheidszorg, één van de weinige sectoren die de afgelopen jaren groei vertoonde, populair onder starters (10%).

Sectoren wijzigen nauwelijks

Ondanks de economische tegenwind van de afgelopen jaren blijven de voor starters populaire sectoren vrij stabiel. Drie jaar geleden startten de meeste nieuwe ondernemers eveneens in de zakelijke dienstverlening, detailhandel, bouw en gezondheidszorg.

Veel starters gaan uit nood als zzp’er aan de slag

De stijging van het aantal starters komt hoofdzakelijk voor rekening van zzp’ers. Er is een steeds groter wordende groep werknemers die na hun ontslag geen baan in loondienst kunnen vinden en daarom noodgedwongen aan de slag gaan als zzp’er. Bovendien is er een aantal beroepen, zoals  bijvoorbeeld bouwvakkers en tekstschrijvers, waarbij je bijna alleen nog als zzp’er aan het werk kan.

Gevoelig voor fiscale ondernemersfaciliteiten

Deze starters uit nood zijn het meest kwetsbaar zodra ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek komen te vervallen. Door het wegvallen van  voordelige fiscale aftrekposten is het vaak niet langer rendabel om als zelfstandige te werken.

Meer informatie: ING – Meer starters in eerste helft van 2013 (pdf-bestand)