In laatste kwartaal bijna 3 procent groei
De omzet van de transportsector groeide in het vierde kwartaal van 2011 met bijna drie procent. Dit is minder dan in de kwartalen ervoor. Door onder andere de lagere groei van de buitenlandse handel nam de vraag naar vervoer namelijk aanzienlijk minder toe. In deelmarkten als het goederenwegvervoer, de luchtvaart en de binnenvaart was dit duidelijk merkbaar.

Binnenvaart groeit het meest
De omzet van de binnenvaart was in 2011 sterk afhankelijk van de waterstanden. Bij een lage waterstand kan een schip namelijk minder vervoeren. Hierdoor neemt tijdelijk de overcapaciteit af en stijgen de tarieven. Toeslagen en gestegen tarieven stuwden de omzet van de binnenvaart op in het laatste kwartaal. Over heel 2011 steeg de omzet met bijna 12 procent. Het goederenwegvervoer sloot het jaar af met een kleine één procent omzetgroei in het laatste kwartaal. De omzet in heel 2011 steeg met ruim zes procent. Dat is nog bijna vier procent onder het niveau van vòòr de crisis in 2009,. De stijging in 2011 komt voor ongeveer de helft door gestegen tarieven. Ook de omzet van de luchtvaart steeg in het vierde kwartaal slechts licht, twee procent. In het eerste halfjaar was de groei nog bijna 10 procent. Bron: CBS