Uiteenlopende effecten van groeiend aantal ZZP’ers

Ten eerste zorgen ZZP’ers voor meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Zo kunnen zij bijvoorbeeld inspelen op schommelingen in de werkvoorraad van grote bedrijven die daardoor weer efficiënter kunnen werken. Ook dragen veel ZZP’ers positief bij aan de mate van concurrentie in een economie. Ten slotte groeien de meer ambitieuze zelfstandigen soms door naar het ondernemerschap met personeel en zorgen zo op termijn voor nieuwe banen. Anderzijds is het voor ZZP’ers moeilijker om schaalvoordelen te benutten, zodat een hoog percentage ZZP’ers in de beroepsbevolking kan leiden tot een (mogelijk te) lage mate van arbeidsdeling en specialisatie in een economie. Er werken dus voor- en nadelen tegen elkaar in.

Empirische aanwijzingen voor een optimaal aantal ZZP’ers

De in ons empirisch onderzoek gevonden aanwijzingen voor het bestaan van een ‘optimaal’ aantal ZZP’ers (uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking) houden in dat een hoger of een lager percentage ZZP’ers de economische groei negatief beïnvloedt. Een afwijking van een vol procentpunt ten opzichte van het optimum van circa 7% zou volgens de modelberekeningen opgeteld over vier jaar 1% aan economische groei kosten. Het negatief effect van een lager percentage ZZP’ers dan het optimum is iets groter dan dat van een hoger percentage. Voor het aantal OMP’ers zijn geen aanwijzingen voor een dergelijk ‘optimum’ gevonden.

Beleidsimplicaties

Volgens goed wetenschappelijk gebruik is nader onderzoek met andere modellen en ook andere en recentere data nodig om deze voorlopige onderzoeksresultaten nader te staven. Als deze bevindingen ook dan stand houden is een belangrijke beleidsimplicatie dat het belangrijk is voor een economie om een juiste balans te vinden tussen het aantal zelfstandigen zonder personeel en het aantal andere arbeidsmarktdeelnemers.

Meer informatie:  EIM – Solo self-employed versus employer entrepreneurs – prevalence, determinants and macro-economic impact (pdf-bestand)