In vergelijking met 2015 zijn er in juli van dit jaar 5% minder bedrijven gestart, namelijk 12.985. Dat is ook terug te zien in de top 5 van meest populaire sectoren voor zzp en mkb. Bij zzp’ers deed zich alleen een groei voor in de sector gezondheid, voor mkb geldt dat enkel in de horeca.

Procentueel deed de sterkste groei van starters zich voor in de provincies Noord-Holland en Drenthe met respectievelijk 3% en 15%. Van alle provincies onderscheidt Drenthe zich in juli met de meeste starters en de minste stoppers in vergelijking met juli 2015. Daarentegen kampen de provincies Groningen en Flevoland met zowel een daling van het aantal starters en een stijging in het aantal stoppers en faillissementen.

Het hoogste aantal faillissementen doet zich voor bij het mkb, hoewel ook 7% van de parttime bedrijven failliet gaat.

Bron: KvK