Het Landbouw-Economisch Bericht maakt verder onder meer duidelijk dat de prijzen in de intensieve veehouderij in 2012 fors hoger waren dan in 2011, vooral door een explosie van de eierprijs, maar ook de prijs van varkens ging sterk omhoog. Ook in de akkerbouw lagen de prijzen op een hoger niveau. Alleen in de rundveehouderij lagen de prijzen onder het niveau van 2011. De bijdrage van de land- en tuinbouw aan de Nederlandse economie blijft stabiel; rond de 10%.

Internationale handel
De Nederlandse agrarische handel is in 2012, net als in 2011, opnieuw gegroeid. Zowel de totale invoerwaarde als de totale uitvoerwaarde van agrarische producten steeg, en wel met respectievelijk 5,7% en 4,4%. De totale invoer kwam daarmee op € 51,3 miljard. De totale uitvoer kwam op € 76,2 miljard.

Werkgelegenheid
Vanaf 2000 is de werkgelegenheid in de primaire land- en tuinbouw, uitgedrukt in voltijdbanen, met 25% gedaald; van 212.000 arbeidsjaren tot 161.000 in 2012. Inkrimping van vaste medewerkers is voor een deel gecompenseerd door toename van flexibele arbeid. Vooral in de tuinbouw wordt naast gezinsleden en vaste medewerkers een beroep gedaan op tijdelijke krachten. De benodigde arbeid per bedrijf neemt enerzijds toe door groei van de gemiddelde bedrijfsomvang en daalt anderzijds door toename van de arbeidsproductiviteit.

Land- en tuinbouw doet het beter
In vergelijking met andere sectoren, zoals de detailhandel en horeca, doet de land- en tuinbouw het niet slecht. Het bruto binnenlands product kromp in 2012 met 0,9% volgens het CBS, maar de bruto toegevoegde waarde van de primaire land- en tuinbouw was in 2012 7,9 % hoger dan in 2011. De bruto toegevoegde waarde van de agrosector in 2012 is € 8,668 miljard. Nu ook website Landbouw-Economisch Bericht Gelijktijdig met de publicatie lanceert het LEI dit jaar een nieuwe website: www.landbouweconomischbericht.nl

Meer informatie: LEI Landbouw-Economisch Bericht 2013 (pdf-bestand)