Sterkste omzetstijging hotels en restaurants

Hotels en restaurants boekten in het derde kwartaal 2,2 procent meer omzet. Dit was voor de hotels een voortzetting van een goed eerste en tweede kwartaal. In de zomermaanden nam het aantal overnachtingen in hotels toe. Het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten nam sterker toe dan dat van Nederlandse gasten. In restaurants werd in de zomer 2,3 procent meer gegeten en gedronken dan in het voorjaar. Snackbars en ijssalons behaalden in het derde kwartaal ook meer omzet en volume, maar de groei was minder sterk dan in het eerste en tweede kwartaal.

Omzet- en volumekrimp cafés

De cafés deden het met een omzetafname van 1,4 procent en een volumedaling van 2,2 procent in het derde kwartaal aanzienlijk slechter dan een kwartaal eerder. In het tweede kwartaal groeiden de omzet en het volume nog. Sinds het vierde kwartaal van 2010 nam het aantal verkochte consumpties in cafés elk kwartaal af. De volumegroei in het tweede kwartaal was voor cafés een korte opleving.

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is de omzet van de horeca gestegen met 4,8 procent.