Noodzaak?  

Interessant genoeg is het aantal Nederlanders dat uit noodzaak een bedrijf heeft opgezet of nog wil opzetten – bijvoorbeeld door het kwijtraken van een baan – nauwelijks toegenomen, onder jongeren (jonger dan 35 jaar) zelfs het laagste van alle hoogontwikkelde landen. Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlandse mannen een tweemaal zo hoge kans hebben om ondernemer te worden dan Nederlandse vrouwen. Vooral binnen de groep van 35- tot 44-jarigen blijkt de kans op ondernemerschap flink toegenomen te zijn. GEM biedt voor het eerst ook inzicht in het aantal ondernemers onder immigranten. In Nederland blijkt het percentage ondernemers onder niet-immigranten hoger te liggen dan onder immigranten, een patroon dat afwijkt van wat in andere hoogontwikkelde landen vooral wordt waargenomen.

Opstartklimaat

Hoewel het aantal ondernemers toeneemt zijn Nederlanders daarentegen pessimistischer geworden over het opstartklimaat. Het percentage Nederlanders dat goede opstartmogelijkheden ziet is bijna met een derde gedaald tot 34%. Experts die het Nederlandse opstartklimaat beschouwen zijn daarentegen erg positief. Voor het onderzoek zijn 36 experts gevraagd een oordeel te vellen over een variëteit aan factoren die het ondernemerschapklimaat positief of negatief beïnvloeden. Te denken valt aan de financiële omgeving, overheidsprogramma’s of  regelingen, de rol van het onderwijs, of de infrastructuur. Alhoewel Nederland op vrijwel alle gebieden hoger scoort dan soortgelijke landen, wordt vooral een lage score toegekend aan de financiering van MKB bedrijven. Op het gebied van toegangsbarrières van markten en de rol van ondernemerschap in het onderwijs zijn de experts erg positief.

Meer informatie: Global Entrepreneurship Monitor The Netherlands 2012 (pdf-bestand)