Afname betreft vooral jonge bedrijven

Onder ondernemers worden in dit onderzoek Nederlanders verstaan tussen de 18 en 64 jaar, die stappen aan het nemen zijn een bedrijf op te zetten of eigenaar en manager zijn van een bedrijf dat minder dan 3,5 jaar bestaat. Deze twee componenten vormen tezamen de zogeheten ‘Total early-stage Entrepreneurial Activity’ (TEA) rate, de bekendste maatstaf van de Global Entrepreneurship Monitor. Als gezegd is de Nederlandse TEA rate in 2013 met een procentpunt gedaald tot 9,3%. Deze afname wordt volledig verklaard door een afname van het aantal ondernemers in jonge bedrijven. Dit aantal lag in 2012 op een historisch hoog niveau en een waarschijnlijke verklaring voor de afname in 2013 is dat relatief veel jonge bedrijven de economische crisis niet hebben overleefd. Opvallend is dat het aantal volwassenen dat stappen neemt om een bedrijf op te zetten in 2013 zelfs nog iets is gestegen. Ondernemersratio hoog onder universitair geschoolden Het rapport laat verder zien dat de Nederlandse TEA rate onder universitair geschoolden relatief hoog is: 16,8%, waar het gemiddelde van hoogontwikkelde landen (‘innovation-driven economies’) gelijk is aan 10,6%. Ook scoort Nederland relatief hoog onder 25- tot 34-jarigen (13,1% versus 10,2% voor hoogontwikkelde landen). Deze uitkomsten suggereren dat meer pas afgestudeerde universiteitsverlaters overwegen om ondernemer te worden, mogelijk als gevolg van de toegenomen aandacht voor ondernemerschap in het Nederlandse hoger onderwijs in de afgelopen jaren.

Veel innovatie door ondernemers in jonge bedrijven

De resultaten van de Nederlandse GEM 2013 enquête laten ook zien dat ten opzichte van hoogontwikkelde landen, Nederlandse ondernemers relatief vaak aangeven dat hun dienst of product nieuw is voor al hun (potentiële) klanten. Verder geven Nederlandse ondernemers minder vaak dan gemiddeld aan dat hun dienst of product alleen door henzelf wordt aangeboden. Deze combinatie van uitkomsten suggereert dat in Nederland veel jonge bedrijven zich bezig houden met innovatie.

Bron: <a href=http://www.ondernemerschap.nl/index.cfm/12,html?nxt=ctm_nieuwsbericht&amp