Als een werknemer zijn baan verliest door reorganisatie geeft de werkgever in veel gevallen aandacht aan outplacement; begeleiding van werk naar werk of werk naar ondernemerschap. In een CAO of sociaal plan staat precies omschreven op welke financiële tegemoetkomingen de boventallige werknemer kan rekenen. En als men er niet uitkomt, dan geeft de kantonrechter uitsluitsel over de financiële afwikkeling van het ontslag. In een (lager) inkomen is dan voorzien. De gevolgen van een lager inkomen worden in eerste instantie wel opgevangen. Maar als de werknemer niet in staat blijkt op korte termijn een vergelijkbaar inkomen te verwerven worden de gevolgen van een inkomensterugval wel merkbaar. Vaak ontstaan schulden, met alle gevolgen van dien en de stress die daardoor ontstaat maakt het voor betrokkene moeilijker om terug te keren op de arbeidsmarkt. Door al voor het ontslag voorlichting over budgettering te geven aan werknemers kunnen veel financiële problemen worden voorkomen. IMK verzorgt workshops waarbij de deelnemers handvatten krijgen voor het budgetteren van de financiën in de nieuwe situatie. Budgetcoaching wordt in individuele gesprekken met medewerkers georganiseerd, waar meer specifiek op het inkomen en aanwezige schulden kan worden ingegaan. Dat voorkomt dat problemen worden genegeerd en vooruitgeschoven.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp en de mogelijkheden? Neem dan contact op met Etzel Steinhage van IMK via mobiliteit@imk.nl, 06 14 48 64 84 of http://www.linkedin.com/in/steinhage. De budgetcoaches van IMK zijn Nibud-gecertificeerd!